top of page

Klinik Psikoloji


Klinik Psikoloji, psikoloji biliminde lisans eğitimi tamamlandıktan sonra “klinik psikoloji yüksek lisans” programlarına kabul edilme koşuluyla girilen ve gelişim, deneysel, psikometri, sosyal, sağlık, trafik, spor, vb. isimlerle anılan uzmanlık alanlarından biridir.

Klinik psikologlar, henüz başlangıç aşamasındaki ruh hastalıklarını önleyebilmek ve ruh sağlığını koruyucu uygulamalardan, erken müdahaleye, basit uyum sağlama problemlerinden, uyumsuzluk problemlerine, hastane yatışı gerektiren durumlara kadar geniş bir alanda aktif rol oynayabilirler.

Diğer tüm psikologlar gibi klinik psikologlar da “davranış”ı anlamaya çalışırlar. Klinik psikologların özellikle ilgilendiği konu insanın “normal” ve “normal dışı” davranışlarıdır. İkinci özellik, klinik psikologların aynı zamanda araştırmacı olmalarıdır. Klinik psikologlar insan davranışlarını araştırırlar ve araştırmalarla elde edilen bu bilgileri pratikle bütünleştirerek uygularlar. Üçüncü özellik, klinik psikologların ölçme değerlendirme fonksiyonlarıdır. Gözledikleri, inceledikleri kişilerle ilgili kararlarını temellendirebilmek için çeşitli yöntemlerle bilgi toplarlar. Klinik psikologların dördüncü özelliği de genellikle psikolojik açıdan sorunları, sıkıntıları olan, stresli kişi ya da gruplara yardım etmeleri, gerektiğinde koruyucu ruh sağlığı çalışmaları içine girmeleridir.

Klinik psikolog olabilmek için bu alanda en az “yüksek lisans” derecesi almak gerekir. Bu alandaki yüksek lisans programları üniversitelerin psikoloji bölümlerinde açılmaktadır. Bu programlarda verilen dersler arasında psikopatoloji, psikoterapi, araştırma yöntemleri, istatistik, kişilik ve zeka testleri, bilişsel süreçler gibi derslerin bulunması gerekmektedir. Bu derslerin yanında ayrıca süpervizyonlu çocuk ve yetişkin kliniği stajları ile alanda belli bir araştırmaya dayalı bir tez çalışması da gereklidir.

bottom of page