top of page

Psikoterapiyi Anlamak


Psikoterapi; konuşma terapisi veya danışmanlık olarak da adlandırılır. Yaşamınızdaki sorunlarla başa çıkabilmek için daha yapıcı yöntemler geliştirmenize yardımcı olan bir süreçtir. Zor bir dönemden geçerken veya giderek artan bir stres altındayken,örneğin yeni bir kariyer başlangıcı veya boşanma sürecinde destekleyici bir süreç olabilir.

Psikoterapiyi​ ​ne​ ​zaman​ ​düşünmelisiniz?

Psikoterapi ile ilgili birçok yanılgı nedeniyle, bunu denemekte isteksiz olabilirsiniz. Öfkeli, endişeli, depresif hisleri azaltmak ve yaşam kalitenizi arttırmak adına psikoterapi hizmeti yardımcı olabilir. Bir aile ferdinin kaybıyla yüzleşmekten, boşanmaktan, eve döndüklerinde boş bir yuva ile karşılaşmaktan veya işten ayrılmaktan korkan kişiler psikoterapiyi denemek isteyebilir. Uzun süredir çaresizlik ve hüzün hissi varsa, sorunlarınız, aileniz ve arkadaşlarınızın çabalarına ve yardımlarına rağmen daha iyiye gitmiyorsa, işe konsantre olmayı veya diğer gündelik faaliyetleri yürütmeyi zor buluyorsanız, aşırı endişeliyseniz psikoterapi hizmeti almanız önerilir.

Türler

Psikoterapiye birçok farklı yaklaşım vardır. Her teorik perspektif, danışanları ve sorunları anlamaya ve çözüm üretmeye yardımcı olmak için bir yol haritası görevi görür.

Bilişsel Davranışçı Terapiyi kullanan psikologların, tedavide pratik bir yaklaşımı vardır. Psikoloğunuz sizden tasarlanmış bazı görevler üstlenmenizi ister. Bunun nedeni daha etkili baş etme becerileri geliştirmenize yardımcı olmaktır. Bu yaklaşım genellikle ev ödevleri içerir. Belli bir konuyla ilgili daha fazla bilgi edinmek için okuma ödevleri de verilmektedir. Psikanalitik ve hümanistik yaklaşımlar tipik olarak konuşmaktan çok iç dünyaya odaklanır.

Psikoloğunuz seanslarda tutumlarınızı ve deneyimlerinizi tartışmak üzere bir yol çizer ve mevcut sorunların köklü nedenlerini daha iyi anlayabilir. Psikoloğunuz çeşitli psikoterapi stillerinden öğeleri birleştirebilir. Aslında, çoğu terapist herhangi bir yaklaşıma kendilerini bağlamaz. Bunun yerine, farklı yaklaşımlardan öğeler harmanlar ve her danışanın ihtiyacına göre tedavi belirler. Bilinmesi gereken en önemli şey, psikoloğunuzun yardıma ihtiyacınız olan sorun üzerinde uzmanlığı olup olmadığıdır.

İlk​ ​randevunuz

İlk psikoterapi randevunuza giderken gerginlik hissetmeniz normal bir şeydir. Ancak vaktinden önce hazırlanmak ve neler konuşacağınızı bilmek sizi yatıştırmaya yardımcı olabilir. Tipik bir psikoterapi seansı 45 ila 50 dakika sürer. Zamanınızı değerlendirmek için ilk oturumunuzda neyin üzerinde çalışmak istediğinizin bir listesini yapın.

Psikoterapiye sizi neyin getirdiğine dair bilgileri paylaşmaya hazır olun. Ne yapmak istediğinizle ilgili belirsiz bir fikir bile size yardımcı olabilir ve psikoloğunuz etkili bir şekilde ilerleyebilir.

UZMAN​ ​KLİNİK​ ​PSİKOLOG​ ​&​ ​PSİKOTERAPİST ​ ​ ​ ​ ​

​ELİF​ ​ÇELEBİ

bottom of page