top of page

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİLER TARİHÇE

Ellis ilk olarak duyguların ABC modelini geliştirdi ve bu model beğenilerek çok yaygınlaştı daha sonra Ellis bu modeli geliştirerek A-B-C-D-E modelini geliştirdi ve 90’lı yıllarda bu terapi yaklaşımın adını Rasyonel Duygu Davranış Terapisi –Rational Emotive Behavior Therapy- olarak değiştirdi. Ellis’in öğrencilerinden olan Dr. Maxie C. Maultsby, Jr 60’lı yıllarda Ellis’in yaklaşımına önemli katkılar yaptı. Maultsby danışanların kendi kendilerine rasyonel danışma becerileri geliştirmelerini ve bu amaçla kullanılan ev ödevlerini ön plana çıkarttı. Rasyonel duygu imgeleme, rasyonel öz-analiz ve rasyonel davranışın beş ölçütü kavramlarını geliştirerek Rasyonel Davranış Terapisini (rationdal behavior therapy’yi) geliştirdi.

Altmışlı yıllar içinde Tıp Doktoru olan Aaron Beck Bilişsel Terapi—Cognitive Therapy- olarak adlandırılan yaklaşımı geliştirdi. Bu terapi yaklaşımı depresyon tedavisindeki etkinliğinin birçok çalışmada kanıtlanmasıyla bilinir hale geldi. Depresyon tedavisi için oluşturulan bu yaklaşım kısa süre içinde birçok ruhsal bozukluğun tedavisinde uygulanmaya başladı. Her bir ruhsal bozukluk için bilişsel bir yaklaşım geliştirildi ve bu alanda teori ve etkinlik alanında yüzlerce araştırma yapıldı. Beck’in çalışma arkadaşlarından David Burns de bilişsel davranışçı yaklaşım ve tekniklerin anlatıldığı “iyi hissetmek” adında bir kendine yardım kitabı yazdı ve bu yaklaşımın yaygınlaşmasında katkısı oldu.


Comments


bottom of page