top of page

Bağımlı Kişilik Bozukluğu

Bağımlı Kişilik Bozukluğu, boyun eğme davranışına, insanlardan kopamamaya ve ayrılma korkusuna neden olan, genellikle erken yetişkinlikte başlayan ve birçok bağlamda görülen aşırı ve sürekli şekilde ilgilenilmeye ihtiyaç duyma halleridir.


Beck ve arkadaşları (2004) tarafından bağımlı kişilik bozukluğuna sahip olan bireylerin kendileriyle ilgili olan algılarının acizlik üzerine kurulu olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle bu bireyler acizliği telafi etmek için kendilerinden daha güçlü bir figüre bağlanma ihtiyacı duymakta ve ancak bu kişilerin onlara kurtuluş ve mutluluk getireceğini düşünmektedirler (Beck ve ark. 2004).

DSM-5 kriterleri ele alındığında verilen sekiz kriterin en az beşinin kişide bulunmasının tanı için yeterli olduğu görülmektedir.


Kriterler:

· Kendi başına karar vermede, fikir ayrılığını ifade etmede ve yeni bir işe başlamada veya bir şeyleri kendi kendine yapmada güçlük,

· Hayattaki önemli alanlarda sorumluluk alma konusunda başkalarına ihtiyaç duyma, başkalarından ilgi ve destek görmek için aşırı çabalama,

· Yalnızken rahatsız veya çaresiz hissetme,

· bir ilişki bittikten sonra acilen yeni bir ilişki arama,

· Kendi başına bırakılma ile ilgili korkuyla aşırı derecede meşgul olma şeklinde sıralanmaktadır.

Comments


bottom of page