BİREYSEL DANIŞMANLIK

Bireysel danışmanlıkta uzmanlık alanlarım;

Alkol-Madde Bağımlılığı, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Yaygın Anksiyete Bozuklukları, Panik Bozukluk, Sosyal Fobi & Fobiler, Depresyon, Obsesif Kompulsif Bozukluklar, Yeme Bozuklukları, İlişki ve Ofke Kontrol Sorunları, Özgüven Sorunları

Bireysel danışmanlık bir kişiyle yapılan bir psikoterapi türü olmakla birlikte bir başkası tarafından izlenmesi ya da gözlem yapılmasına kesinlikle olanak vermemektedir. Görüşmelerde, sorunun; kişinin kendi bireysel dinamiklerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Sorunun ilişkisel, ailesel ve çevresel bağlamlardan kaynaklanması durumu bireysel psikoterapiyi de kapsamaktadır. Böylece kişinin yaşadığı sorunsal çok yönlü olarak ele alınmaktadır.

Günümüzde kişi, günlük hayatın yoğunluğuna kendini kaptırıp özünden yabancılaştığını; ihtiyaçlarından, arzularından uzaklaştığını hissedebilir. Yaşamın çeşitli evrelerinde karşılaşılan zorluklar kişilerin farkında olmadan insan ilişkilerine, ruh hallerine, davranışlarına yansıyıp çeşitli problemlere sebep olabilir.

Kliniğimizde Uygulanan Testler

 • ​Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri

 • ​Beck Depresyon Envanteri

 • Agorafobik Bilişler Ölçeği

 • Anne Baba Tutum Ölçeği

 • Beck Anksiyete Ölçeği

 • Beck Depresyon Ölçeği

 • Beck İntihar Ölçeği

 • Beck Umutsuzluk Ölçeği

 • Beden Duyumları Ölçeği

 • Belirti Yorumlama Ölçeği

 • Mobilite Envanteri

 • Otomatik Düşünceler Ölçeği

 • Padua Envanteri

 • Kısa Akıl Muayenesi

 • Kısa Psikiyatrik Değerlendirme Ölçeği

 • Yale Brown Obsesyon Kompülsiyon Ölçeği

 • Yeme Tutum Testi

 • Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-R)

 • Çocuklar İçin Sosyal Anksiyete Ölçeği