en yakın atölye tarihi  için ulaşabilirsiniz

Art Brushes Stained with Paint

sanat terapisi
ve atölyelerimiz

Dönemsel olarak sanat terapisi, içe dönüş ve farkındalık kazandırma atölyeleri açmaktayım. Kuvvetli ve şeffaf dışavurum teknikleriyle çalışıyoruz. Öz şefkatli farkındalık ve an'da kalma üzerine kendimizi eğitiyoruz. 

Sanat terapisi, bireylerin biyo-psiko-sosyal gelişiminde, bilişsel bütünlüğün korunmasında ve zihinsel iyileşme süreçlerinde sanatsal pratiklerden yararlanarak, onarım ya da destek amaçlı müdahalelerde bulunma sürecidir. Bu süreçte kişinin ilgi, beceri ve yaratıcıklarına uygun, öznel bir programla hareket edilir. Sanat terapisi konusunda eğitimli uzmanlar, kişinin çatışmalarını ve sorunlarını çözebilmesi, davranış yönetimi becerilerini geliştirmesi, öz bilincini artırıp iç görü sahibi olması için sanatı bir aracı olarak kullanırlar.

 

 

Sanat terapisi, bir sanat eğitmeni ile terapistin ortak çalışmasını gerektiren, tedavi sürecinin sanatla sürdürülmesine dayanan bir terapi çeşididir. 20. yüzyılın ortalarından itibaren ABD ve Avrupa'da hızla yayılmıştır. 1940'tan itibaren ABD'de ayrı bir meslek dalı olarak tanımlanmaya başlanmıştır. 

 
 

Süreçte terapi gören, sanat yoluyla kendini ifade eder. Bu, terapinin başlangıcında terapi görenin durumunu tanımlamayı sağlar. Ya da durumu tanımlanmış terapi görenin terapi sürecinde kendini dışavurması için sanat kullanılır. Her iki durumda da terapistin yönlendirmesiyle sanat terapi aracı olarak kullanılır. Sanat terapisindeki başlıca alan resim olmakla birlikte plastik sanatlar da kullanılmaktadır. Plastik ve heykel tasarımları veya fotoğraf, kolajlar v.s ana araçlar arasında sayılabilir. Art terapisindeki en merkezi olan ise, hastaların kendi iç dünyalarını sanatsal araçlarla ortaya çıkarmalarıdır.  

(bkz. vikipedi) 

 
 

Sanat Terapisi süresince yapılacak uygulamalar için yanınızda resim kağıdı, A4 kağıt, canson kağıt, kraft kağıt, bristol kağıt, atık kağıtlar, eski gazete ve dergiler, mukavva, kumaş parçaları, kurşun kalem, renkli kalemler, keçeli kalemler, soft pastel boya, marker ya da suluboya, suluboya bandı, kağıt bandı, su kabı, boş bir kutu (metal, karton, ayakkabı kutusu vb.) peçete, bant, renkli bantlar, tel zımba, delgeç, fırça, kil, pipet, yapay kuş tüyü, oyun hamuru, uhu, makas, kumaş, ip, boncuk gibi malzemeler bulundurmalısınız. Atölye çalışmalarımızda bu malzemeleri katılımcılarımıza sağlamaktayız.

ara

0551 162 69 19

Email